Công ty Khoa Y (MediScience) là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của hãng GILSON S.A.S. – France tại Việt Nam.
Công ty MediScience là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của hãng GILSON S.A.S. – France tại Việt Nam.