Luôn sẳn sàng vì không cần hiệu chuẩn lại mỗi khi hấp tiệt trùng.
Chiếc pipette bơm nhẹ và êm tay nhất hiện có trên thị trường.