Hiệu chuẩn Pipetman

Dịch vụ hiệu chuẩn Pipetman Gilson

Các bước làm mới micropipette bao gồm:

- Khử trùng bên ngoài và bên trong.

- Thay mới vòng cao su và vòng nhựa

- Bôi trơn (nếu cần)

- Kiểm tra rò rỉ.

- Kiểm tra vận hành.

- Đo đạc các thông số kỹ thuật bằng cân phân tích.

- Ra biên bản hiệu chuẩn.

- Xác nhận kết quả hiệu chuẩn căn cứ theo tiêu chuẩn Gilson hoặc ISO 8655.