Với pin sạc Lithium-ion, Pipetman m bảo đảm thực hiện 900 lượt bơm-hút tốc độ cao (7 đĩa 96 giếng) cho mỗi lần sạc.