Độ sai biệt thấp giữa các kênh với phát minh ra tay đòn mang bánh răng lăn trên đường rãnh.

Trọng lượng nhẹ, có khoá thể tích giúp thao tác nhanh gọn, nhịp nhàng, đều tay và ổn định trên khay 96 và 384 giếng.