Distriman (-) - 10

The Simplicity of a Continuously Adjustable Repeater-Pipette!

Trực tiếp đọc được thể tích

  • Với DISTRIMAN, bạn có thể đọc ra ngay thể tích chính xác mà không cần phải qua các phép tính rườm rà

Chỉ cần 3 loại ống tip là đủ dùng

  • Ống Micro 125 µL, Mini 1250 µL và Maxi 12,5 mL đủ để bơm từ 1 µL cho đến 1,25 mL
  • DISTRIMAN là dụng cụ duy nhất có thể chia mẫu hơn 100 lần

Có nhiều chọn lựa ống tip với đóng gói đa dạng

  • Mỗi loại ống tip đều có bản tiêu chuẩn và bản tiệt trùng (ST = sterilized), hộp 50 chiếc
  • Ống tip tiệt trùng được bao gói riêng lẻ và được chứng nhận sạch RNase, DNase, DNA, RNAATP, pyrogen kim loại
 Mã hàng  Tên hàng  Thể tích tối thiểu (µL)  Thể tích danh định (mL)
 F164001
 Distriman  1  1.25