Microman - 9

The Pipette of Choice for Problem Liquids!

Nâng cao độ chính xác và độ tin cậy đối với các chất lỏng khó trị

  • Là giải pháp hoàn hảo dành cho các chất lỏng nhão sệt như dầu nhờn, sirô, mỹ phẩm dạng kem, thức ăn nhão, sơn, glycerol hoặc chất đệm
  • Là giải pháp duy nhất chống thoát hơi khi bơm hút các chất lỏng dễ bay hơi như aceton, cloroform, cồn, hexan hoặc dung môi

Bảo đảm 100% chống nhiễm bẩn

  • Đầu hút có piston sử dụng một lần không cho pipette tiếp xúc trực tiếp với hóa chất lỏng hoặc bay hơi có tính ăn mòn
  • Đầu nhả tip lắp sẳn giúp phòng tránh nhiễm bẩn người sử dụng
  • Mẫu thử không thể nhiễm chéo thông qua hơi sương nhờ không có lớp đệm khí
  • Bảo đảm không nhiễm chéo khi bơm hút các dung dịch có chứa mẩu vật liệu ADN, PCR, enzym hoặc các thành phần mang bức xạ
 Mã hàng  Tên hàng  Thể tích tối thiểu (µL)  Thể tích danh định (µL)
 F148501
 M10  1  10
 F148502  M25  3  25
 F148503  M50  20  50
 F148504  M100  10  100
 F148505  M250  50  250
 F148506  M1000  100  1000

  •