Repetman (-) - 11

The Motorized Repetitive Dispensing Solution!

Hiệu suất cao

  • Dải thể tích rất rộng, trải từ 1 µL đến 50 mL, gồm cả thể tích lẻ như 7,5 µL, 156 µL hoặc 9,54 mL
  • Thao tác đơn giản với 3 chức năng: Phân chia đồng thể tích, Phân chia tự động và Bơm hút
  • Kết hợp hoàn hảo với Repet-tips để đáp ứng các chuẩn mực ISO
  • Hoàn toàn tương thích với các ống tip tiêu chuẩn thông dụng trên thị trường như: Brand PD-Tip, Eppendorf, Combitips plus,...
  • Dùng pin sạc tự động

Rất tiện lợi

  • Thiết kế theo nguyên lý khoa học lao động. Dùng thuận lợi cho cả hai tay
  • Tự động nhận diện cở ống tip
  • Ghi nhớ nhịp bơm hút và tự động điều chỉnh nhịp nhả mẫu
 Mã hàng  Tên hàng  Thể tích tối thiểu (µL)  Thể tích danh định (mL)
 F164501
 Repetman
 1  50